Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji

Kurz E - Plánování a rozpočetnictví v podmínkách střední/malé technologicky inovativní společnosti

Aktivita Rozsah Forma vzdělání
Modul 1 - Teoretický rámec
 • Význam plánování:
 • Podklad pro externí financování
  • Podklad k rozhodování o rozšiřování kapacit – feasibility study
  • Teorie finančního plánování, typy podnikatelských plánů
 • Sestavení podnikatelského plánu – metodologie, úskalí sestavení podnikatelského plánu, ověření správnosti
 • Sledování plnění podnikatelského plánu či rozpočtu aktivity/investice, sledování a vyhodnocení odchylek
 • Možnosti využití plánu pro sestavení motivačního systému vhodného pro malé a střední společnosti
1 den (8 výukových hodin) Blended learning

Způsob výuky:
přednášky a otevřené diskuse o tématu, otázky a odpovědi, podpůrné materiály na CD formou prezentace a případových studií (i příprava na Modul 2).
Modul 2 - raktická aplikace, případová studie
 • Případové studie – anonymizovaný příklad aplikace detailního a sofistikovaného plánovacího procesu a dopad do ekonomiky a fungování společností
 • Prostor pro dotazy, konkretizace na příklady z reálné činnosti členů konkrétního klastru)
1 den (8 výukových hodin) Prezenční

Způsob výuky:
Metodické semináře, přednášky, proložené případovými studiemi.
Celkem 2 dny (max. 16 výukových hodin)