Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji

Kurz C - Projektové řízení pro subjekty inovační infrastruktury

Aktivita Rozsah Forma vzdělání
Modul 1 - Principy řízení projektů
 • Základní pojmy, principy a procesy realizace projektů
 • Výběr a seznámení se s případovými studiemi – příklady praxe
 • Seznámení se s podmínkami programu
1/2 dny (4 výukové hodiny) Prezenční

Způsob výuky:
Úvodní uvedení do problematiky, seznámení s internetovým prostředím dalších modulů. 1 seminář pro 30 účastníků
Modul 2 - Zahájení projektu
 • Role manažera (koordinátora) projektu
 • Vyjednávání o podpisu smlouvy (příprava vydání rozhodnutí o přidělení dotace)
 • Plán projektu a jeho sestavení
 • Sestavení projektového týmu, organizační rámec projektového týmu
 • Stanovení pravidel pro fungování týmu, motivace projektového týmu
 • „Kick-off“ projektu
1/2 dny (4 výukové hodiny) Prezenční

Způsob výuky:
Interaktivní výuka doplněna mnoha
Modul 3 - Postup projektových prací a jejich řízení
 • Výběr dodavatelů, kontrahování dodavatelů
 • Publicita projektu
 • Interní kalkulace, rozpočty na jednotlivé úkoly
 • Změny v rozpočtu
 • Sledování a řízení nákladů
 • Cash flow projektu – finanční řízení projektu
 • Účetní a mzdová evidence projektu – faktické a formální aspekty
 • Sledování plnění harmonogramu projektu, interní harmonogramy, časové rezervy
 • Sledování výstupů a výsledků projektu (kvantitativní a kvalitativní aspekty)
1 den (8 výukových hodin) E-learning

Způsob výuky:
Vytvoření interaktivního modulu s množstvím barevných prezentací, příp. video sekvence S možností kladení dotazů atd.
Modul 4 - Řízení komunikace a dokumentace projektu
 • Nástroje sdílení informací - principy, metody, techniky
 • Vedení dokumentace projektu
 • Kontroly projektů
 • Účetní dokumentace projektu (směrnice, principy)
 • Průběžná zpráva projektu u projektů EU
 • Žádosti o platbu u projektů EU
1 den (max. 8 výukových hodin) E-learning

Způsob výuky:
Vytvoření interaktivního modulu s množstvím barevných prezentací, příp. video sekvence. S možností kladení dotazů atd.
Modul 5 - Ukončení projektu
 • Příprava ukončení projektu a závěrečná fáze projektu
 • Závěrečná zpráva projektu
 • Proplacení dotace, žádost o platbu
 • Udržitelnost projektu, následný monitoring, následné kontroly
 • Závěr, diskuse, sdílení poznatků a zkušeností
1 den (max. 8 výukových hodin) Prezenční

Způsob výuky:
Vytvoření interaktivního modulu s množstvím barevných prezentací, příp. video sekvence. S možností kladení dotazů atd.
Celkem 4 dny (max. 32 výukových hodin)