Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji

Kurz B - Manažerské dovednosti v subjektech inovační infrastruktury

Aktivita Rozsah Forma vzdělání
Modul 1 - Manažerské dovednosti a rozvoj řízení firmy, PSII
 • Základní pravidla úspěšného managera. Schopnost řídit a rozvíjet sám sebe, tým, firmu.
 • Motivace a budování týmu.
 • Rozvoj kompetencí svého týmu, motivační a vytýkací pohovory.
 • Zásady pro práci v krizi, propouštění.
1 den (8 výukových hodin) Prezenční

Způsob výuky:
Přednášky a otevřené diskuze o tématu, otázky a odpovědi, skupinové práce.
Modul 2 - Manažerské dovednosti v řízení změn v subjektech inovační infrastruktury
 • Role manažera v procesu změn a jejich řízení.
 • Metody optimalizace procesů, postupu projektů a jejich organizace.
 • Specifikace příležitostí pro zlepšení.
 • Přesné vyjádření zadání včetně specifikování cílů a přínosů.
 • Celková implementace řešení.
 • Monitoring a postupné vyhodnocování dopadů.
 • Konflikty a jejich řešení.
1 den (8 výukových hodin) Prezenční

Způsob výuky:
Metodické semináře, přednášky, proložené případovými studiemi.
Modul 3 - Time-management
 • Pochopení podstaty řízení času. TM IV. generace.
 • Analýza dosavadní práce a zlodějů času. Praktické návody na zefektivnění činností. Čas a stres.
 • Life balance.
1 den (8 výukových hodin) Prezenční

Způsob výuky:
Přednášky s otázkami, skupinové práce.
Celkem 3 dny (max. 24 výukových hodin z hlediska výsledné pilotáže)