Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji

Kurz A - Specifické kompetence v subjektech inovační infrastruktury

Aktivita Rozsah Forma vzdělání
Modul 1 - Specifické kompetence v podnikatelských subjektech inovační infrastruktury
  • Základní znalosti a dovednosti pracovníků působících v subjektech inovační infrastruktury
  • Marketing klastrů, VTP, inkubátorů atd.
  • Vytváření partnerských sítí (klastry apod.)
  • Interakce s veřejnou správou
  • Internacionalizace výsledků
  • Finanční nástroje EU a zdroje financování projektů
2 dny (16 výukových hodin) Blended learning

Způsob výuky:
8 hodin prezenčně - interaktivně, přednášky a otevřené diskuze o tématu, otázky a odpovědi, skupinové práce, 8 hodin e-learning
Celkem 2 dny (max. 16 výukových hodin z hlediska výsledné pilotáže)