Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji

Kontakty

PhDr. Mgr. Ivo Říha - manažer projektu
Národní klastrová asociace
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8
www.nca.cz

Tel: + 420 725 815 232
E-mail: ivoriha@centrum.cz

Mgr. Miroslav Špaňhel – manažer projektu za partnera
NEXIA AP a.s.
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8

GSM: +420 724 785 088
Tel: +420 221 584 356
Fax: +420 221 584 319
E-mail: spanhel@nexiaprague.cz
www.nexiaprague.cz

Mgr. Eva Hudečková – organizace kurzů
Národní klastrová asociace
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8
www.nca.cz

Tel: + 420 731 555 942
E-mail: hudeckova@nca.cz